Chặn Cửa Imundex 709.11.401 Gắn Tường 50x78mm

Chặn Cửa Imundex 709.11.401 Gắn Tường 50x78mm

Đặc tính chặn cửa Imundex 709.11.401 gắn tường 50x78mm:
– ​Diễn giải: Chặn cửa gắn tường đầu nam châm
– Chất liệu: Inox 304

– Bề mặt: Inox mờ
– Ứng dụng: Chặn cửa gắn tường


Thông số tiêu chuẩn