Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele

Ruột khóa 2 đầu chìa Hafele

Leng A Leng B Leng C Material Finish Art. No
Chiều dài A Chiều dài B Chiều dài C Vật liệu Hoàn thiện Mã số
30mm 30mm 60mm Brass
Đồng thau
Satin Nickel/ Nickel mờ 916.96.007
32.5mm 32.5mm 65mm Satin Nickel/ Nickel mờ 916.95.116
32.5mm 32.5mm 65mm Brass polished/ Đồng bóng 916.96.601
35.5mm 35.5mm 71mm Satin Nickel/ Nickel mờ 916.96.015
31.5mm 31.5mm 63mm Satin Nickel/ Nickel mờ 916.00.007
35.5mm 35.5mm 71mm Satin Nickel/ Nickel mờ 916.00.013

Thông số tiêu chuẩn