Ruột Khóa Imundex 757.93.570 Đầu Chìa Đầu Vặn 70mm

Ruột Khóa Imundex 757.93.570 Đầu Chìa Đầu Vặn 70mm

Đặc tính ruột khóa Imundex 757.93.570 đầu chìa đầu vặn 70mm:

– ​Chất liệu: Đồng thau
– Bề mặt: Đen
– Chiều dài: 70mm
– Đầu vặn ovan
– 3 chìa tiêu chuẩn


Thông số tiêu chuẩn