GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA  - Eurogold EGSL300

GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA - Eurogold EGSL300

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) (mm) Chất liệu
EGSL300 R310 x S460 x C410 350 Inox mạ Crom
EPSL300 R310 x S460 x C410 350 Inox mờ

Thông số tiêu chuẩn