GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA  - EurogoldEU0625

GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA - EurogoldEU0625

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) (mm) Chất liệu
EU0625 R190 x S472 x C490 200 Inox

Thông số tiêu chuẩn