GIÁ TRANG SỨC EUROGOLD EUA6160

GIÁ TRANG SỨC EUROGOLD EUA6160

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm)
     
EUA6160 R564*S480*C80 600 - 700mm
EUA6170 R664*S480*C80 700 - 800mm
EUA6180 R764*S480*CC80 800 - 900mm
EUA6190 R864*S480*C80 900 - 1000mm

Thông số tiêu chuẩn