TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612

TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0612

Mã sản phẩm: AVAC0612

Kích thước : 600x1200
Nguốn gốc sản phẩm : Trung Quốc
Bề mặt : Vân cao
Chất liệu : PU (Polyurethane)
Phân loại : Đá siêu nhẹ


Thông số tiêu chuẩn