TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606

TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC0606

Mã sản phẩm: AVAC0606

Kích thước : 600x600
Nguốn gốc sản phẩm : Việt Nam
Bề mặt : Vân cao
Chất liệu : PU (Polyurethane)
Phân loại : Đá siêu nhẹ


Thông số tiêu chuẩn