GIỎ ĐỂ ĐỒ GẤP EUROGOLD EVA370

GIỎ ĐỂ ĐỒ GẤP EUROGOLD EVA370

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm)
     
EVA370 W664*D470*H180 700 - 800mm
EVA380 W764*D470*H180 800 - 900mm
EVA390 W864*D470*H180 900 - 1000mm

Thông số tiêu chuẩn