GIỎ ĐỰNG ĐỒ GIẶT EUROGOLD EUA01400

GIỎ ĐỰNG ĐỒ GIẶT EUROGOLD EUA01400

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) Chiều rộng tủ
(mm)
     
EUA01400 W362-368*D506H570 400

Thông số tiêu chuẩn