TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545

TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4545

Mã sản phẩm : AVAC4545
Kích thước : 450x450
Nguốn gốc sản phẩm : Trung Quốc
Bề mặt : Vân cao
Chất liệu : PU (Polyurethane)
Phân loại : Đá siêu nhẹ


Thông số tiêu chuẩn