TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4590
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4590
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4590
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4590

TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAC4590

Mã sản phẩm : AVAC4590
Kích thước : 900x450
Nguốn gốc sản phẩm : Trung Quốc
Bề mặt : Vân cao
Chất liệu : PU (Polyurethane)
Phân loại : Đá siêu nhẹ


Thông số tiêu chuẩn