TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAT0612
TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAT0612

TẤM ỐP GIẢ ĐÁ AVSTONE AVAT0612

Mã sản phẩm : AVAT0612
Kích thước : 60X120
Nguốn gốc sản phẩm : Trung Quốc
Bề mặt : Vân cao
Chất liệu : PU (Polyurethane)
Phân loại : Đá siêu nhẹ


Thông số tiêu chuẩn