GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EU01060

GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG CHỮ V EUROGOLD EU01060

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu
EU01060 R565 x S280 x C650 600 Inox
EU01070 R665 x S280 x C650 700 Inox
EU01080 R765 x S280 x C650 800 Inox
EU01090 R865 x S280 x C650 900 Inox
EU01100 R965 x S280 x C650 1000 Inox
EP160 R565 x S280 x C650 600 Inox mờ cao cấp
EP170 R665 x S280 x C650 700 Inox mờ cao cấp
EP180 R765 x S280 x C650 800 Inox mờ cao cấp
EP190 R865 x S280 x C650 900 Inox mờ cao cấp
EP1100 R965 x S280 x C650 1000 Inox mờ cao cấp

Thông số tiêu chuẩn