GIÁ ĐỂ LÒ VI SÓNG KẾT HỢP ĐỰNG LY CỐC EUROGOLD SB0301 #1

GIÁ ĐỂ LÒ VI SÓNG KẾT HỢP ĐỰNG LY CỐC EUROGOLD SB0301 #1

Mã sản phâm Quy cách sản phẩm Chất liệu
     
EU0560 W586*D410*H335 Stainless steel

Thông số tiêu chuẩn