GIÁ TREO LY EUROGOLD SB0301

GIÁ TREO LY EUROGOLD SB0301

MÃ SP Quy cách sản phẩm Chất liệu
     
SB0301 W300*D730*H320 Inox
SB0302 W300*D930*H320 Inox

Thông số tiêu chuẩn