Khay Hứng Nước 800mm Inox Hafele 544.01.088

Khay Hứng Nước 800mm Inox Hafele 544.01.088

- Khay hứng nước dành cho bộ giá úp chén đĩa tủ bếp trên 
- Chất liệu : thép không rỉ 
- Bề mặt hoàn thiện : màu Crom thép không rỉ
- Chiều rộng tủ : 800mm
- Chiều rộng khoang tủ : 764mm
- Chiều sâu : 263mm
- Lưu ý : chưa bao gồm khay úp phẳng + khay úp dọc ( mua riêng ) :

 
Mô tả Hình ảnh
Khay úp phẳng 800mm 544.01.028
Khay úp dọc 800mm 544.01.008

Thông số tiêu chuẩn