MÂM XOAY EUROGOLD EPL180A

MÂM XOAY EUROGOLD EPL180A

MÃ SP Quy cách sản phẩm
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Chất liệu
       
EPL180A Ø700*575 800 Inox mờ nan dẹt
EPL180C Ø600*575 700 Inox mờ nan dẹt

Thông số tiêu chuẩn