MÂM XOAY EUROGOLD EPL270A

MÂM XOAY EUROGOLD EPL270A

MÃ SP Quy cách sản phẩm
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Chất liệu
       
EPL270A Ø700*575 800 Inox mờ nan dẹt

Thông số tiêu chuẩn