MÂM XOAY EUROGOLD EPL360A

MÂM XOAY EUROGOLD EPL360A

MÃ SP Quy cách sản phẩm
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Chất liệu
       
EPL360A Ø700 x 575 800 Inox mờ nan dẹt

Thông số tiêu chuẩn