TỦ KHO NAN DẸT CÁNH RÚT MỞ XOAY HAI HƯỚNG  EUROGOLD EGX0640

TỦ KHO NAN DẸT CÁNH RÚT MỞ XOAY HAI HƯỚNG EUROGOLD EGX0640

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Số tầng Chất liệu
         
EGX0640 R340 x S480 x C(1780-2080) 400 6 Inox 

Thông số tiêu chuẩn