TỦ KHO NAN 4 TẦNG CÁNH MỞ EUROGOLD EP80445

TỦ KHO NAN 4 TẦNG CÁNH MỞ EUROGOLD EP80445

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Chất liệu
       
EP80445 W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mờ 
EG80445S W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mạ crom
EG80460S W515*D500*H(1650-1950 600 Inox mạ crom
EG80445 W564*D500*H(600 - 750) 450 Inox mạ crom
EG80460 W564*D500*H(600 - 750) 600 Inox mạ crom

Thông số tiêu chuẩn