TỦ ĐỒ KHÔ EUROGOLD MX0645

TỦ ĐỒ KHÔ EUROGOLD MX0645

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao
(mm)
Chiều rộng tủ
(mm)
Số tầng
       
MX0645 W415*D480*H(1780-2080) 450 6

Thông số tiêu chuẩn