VÒI RỬA INOX EUROGOLD EUF119MR

VÒI RỬA INOX EUROGOLD EUF119MR

Mã hàng  : EUF119MR
Chất liệu  : INOX 304
Màu  : Inox mờ
Đường nước  : 1 nóng - 1 lạnh
Cơ cấu  : Vòi dây rút
Hoàn thiện 
Bảo hành gỉ vĩnh viễn.

Thông số tiêu chuẩn