VÒI RỬA INOX EUROGOLD EUF117BR

VÒI RỬA INOX EUROGOLD EUF117BR

Mã hàng  EUF117BR
Chất liệu  : INOX 304
Màu  : Inox mờ
Đường nước  : 1 nóng - 1 lạnh
Cơ cấu  : Vòi dây rút
Hoàn thiện  : Đánh bóng
Bảo hành gỉ vĩnh viễn.

Thông số tiêu chuẩn