GIỎ ĐỂ ĐỒ GẤP EUROGOLD EUA2160B

GIỎ ĐỂ ĐỒ GẤP EUROGOLD EUA2160B

Mã sản phẩm Rộng x Sâu x Cao (mm) Kích thước tủ (mm)
EUA2160B R564 x S470 x C190 600-630
EUA2170B R664 x S470 x C190 700-730
EUA2180B R764 x S470 x C190 800-830
EUA2190B R864 x S470 x C190 900-930

Thông số tiêu chuẩn