KỆ ĐỂ GIÀY THÔNG MINH EUROGOLD EUA1310B

KỆ ĐỂ GIÀY THÔNG MINH EUROGOLD EUA1310B

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm Kích thước tủ (mm)
EUA1310B 700X360(1630-1830) 800

Thông số tiêu chuẩn