GIÁ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC EUROGOLD EUA6160B

GIÁ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC EUROGOLD EUA6160B

Mã sản phẩm Rộng x Sâu x Cao (mm) Kích thước tủ (mm)
EUA6160B R564 x S480 x C80 600-630
EUA6170B R664 x S480 x C80 700-730
EUA6180B R764 x S480 x C80 800-830
EUA6190B R864 x S480 x C80 900-930

Thông số tiêu chuẩn