KỆ ĐỂ GIÀY THÔNG MINH EUROGOLD EUA1306

KỆ ĐỂ GIÀY THÔNG MINH EUROGOLD EUA1306

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm Kích thước tủ (mm)
EUA1306 700X360(1070-1270) 800
EUA1308 700X360(1350-1550) 800

Thông số tiêu chuẩn