MẮC TREO QUẦN ÂU EUROGOLD EUA4160

MẮC TREO QUẦN ÂU EUROGOLD EUA4160

MÃ SP Rộng x Sâu x Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm)
     
EUA4160 R564 x S480 x C75 600 - 700mm
EUA4170 R664 x S480 x C75 700 - 800mm
EUA4180 R764 x S480 x C75 800 - 900mm
EUA4190 R864 x S480 x C75 900 - 1000mm

Thông số tiêu chuẩn